Marrveshje e re brenda departamentit

March 21st, 2013

 

Për të rritur cilësinë e arsimit  departamentin tonëprofesorët tanë ranë dakord mbi disa parime të reja. Ndër këto janë si më poshtë:

Studentëve do t'u sigurohet reagimi në kohëProfesorët brenda dy javëve do të shpallin rezultatet për kuizet, detyrat, provimet ...

Pas kuizeve ose detyrave zgjidhjet do të diskutohen në klasë ose do te publikohen për studentët.

Pas midterm-ave dhe provimeve finale fletët e përgjigjeve do të botohen për studentet.

Ne shpresojmë se kjo përgjigje në kohën e duhur do të ndihmojë studentët tanë pozitivishtdhe për të rritur cilësinë tonë arsimores.

 

Nga Departamenti i Inxhinierise Kompjuterike